SHARP, kao solarni specijalista sa 50 godina iskustva sa fotogalvanskim modulima, daje esencijalan doprinos revolucionarnim poboljšanjima u solarnoj tehnologiji. Na osnovu tehnologije kristalnog silicijuma solarnih ćelija, SHARP fotogalvanski moduli imaju vrhunsku izdržljivost pod rigoroznim uslovima rada i pogodni su za mrežno povezane sisteme.

Šta je Solar Power Generation System?

Ekološki i ekonomičan energetski sistem dobar za ljude i za planetu.

Ovo je čist energetski sistem koji proizvodi elektricitet od sunčevih zraka koji padaju na Zemlju. Može se koristiti svuda – u velikim zgradama, u fabrikama, i u stambenim objektima. I pravna i fizička lica pokazuju povećano interesovanje za SPG sistem.

– čista i održiva snaga
– neiscrpna energija
– fleksibilna instalacija

SPG Sistem počinje solarnim modulom. Solarni modul sakuplja solarnu energiju i proizvodi jednosmernu struju. Inverteri pretvaraju jednosmernu u naizmeničnu struju koja pokreće mnoge električne uređaje i opremu.

Primer instalacije SHARP solarnih panela u hotelu “Aquastar Danube” u Kladovu:

Pogledajte solarne panele SHARP koje imamo u ponudi:

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h