• Protočni grejač za pripremu tople potrošne vode koristi visokoefikasan pločasti izmenjivač toplote
  • Priključenje s toplotnim pumpama serije S-THERM+ 2. generacije i sa rezervoarima ST-300AF ili ST-500AF
  • Prednost predstavlja mogućnost korištenja samo jednog rezervoara vode
  • Temperatura zagrejane vode na izlazu čak 50 °C

 

 

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h