• Sistem uključuje ekran, računar i softver koji se mogu integrisati sa spoljnim sistemima, npr. Microsoft® Exhange, Google® G Suite, IBM® Notes.
  • Sistem uvodi jasna i transparentna sobna pravila i lako upravljanje uslugama.
  • Obezbeđuje lako pregledanje i rezervaciju soba (uključujući pretraživanje i pridruživanje soba, periodične sastanke i rezervacije na osnovu odabranih atributa, npr. opreme ili lokacije).
  • Generišite e-poštu sa potvrdom rezervacije, narudžbama za ugostiteljstvo, statusom rezervacije. Pregledajte statistiku zauzetosti radi optimizacije svakodnevnog kancelarijskog života.
  • Centralizovano upravljanje sadržajem i administracija svih uređaja. Rešenje je dostupno na mnogo različitih jezika, npr. engleskom, poljskom i nemačkom.

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h