• Pouzdano rešenje
  • 16,8% efikasnost modula
  • Prošao je test PID otpornosti
  • Vrhunski rezultati ispitivanja (ankete sa EUPD kupcima)
  • 5 tehnologija sabirnica za bolju pouzdanost
  • Testiran i sertifikovan (VDE IEC/EN 61215 + IEC/EN61730, sigurnosna klasa II, klasa primene A, klasa požara C)
  • Pouzdana garancija (10 godina garancija proizvoda, 25 godina garancija linearne izlazne snage)
  • Garantovana tolerancija pozitivne snage (postignuta je najmanje navedena vrednost i do 5% više)

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h