Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanjem zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistem za upravljanje bezbednošću informacija, kao sastavni delovi integrisanog menadžment sistema (IMS), deo su ukupnog menadžmenta u Digitron ist-u.

Usvajanje ovih menadžment sistema je strateška odluka za organizaciju.

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 25.03.2021. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, sve u cilju podizanja nivoa kontrole kvaliteta proizvoda i usluga iz sopstvenog delokruga rada. Time se uspešno krenulo sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, kao i na njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u “Digitron ist-u”.

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

Sertifikat COPC 9000/14Sertifikat COPC 9000/14

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 25.03.2021. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda COPC 9000/14.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

Sertifikat SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)Sertifikat SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 25.03.2021. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 

Sertifikat SRPS ISO 45001:2018Sertifikat SRPS ISO 45001:2018

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 25.03.2021. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45000:2018), prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 

 

Sertifikat SRPS ISO 27001:2011 (ISO 27001:2005)Sertifikat SRPS ISO 27001:2011 (ISO 27001:2005)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 25.03.2021. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja bezbednosti informacija, u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2005.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 

 

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h