Mobilni štampači

BROTHER RJ-3055WB

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 4 ips ili 101 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 80 mm Prečnik rolne (max) 40 mm Veličina štampe 72 mm x 2,794 m Broj stranica do zamene baterije 750 nalepnica...

BROTHER RJ-3035B

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 4 ips ili 101 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 80 mm Prečnik rolne (max) 40 mm Veličina štampe 72 mm x 2,794 m Broj stranica do zamene baterije 1260...

BROTHER RJ-2055WB

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 4 ips ili 101 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 58 mm Prečnik rolne (max) 30 mm Veličina štampe 48 mm x 2,794 m Broj stranica do zamene baterije 279 nalepnica...

BROTHER RJ-2035B

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 4 ips ili 101 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 58 mm Prečnik rolne (max) 30 mm Veličina štampe 48 mm x 2,794 m Broj stranica do zamene baterije 510 nalepnica...

BROTHER RJ-4250WB

BROTHER RJ-4250WB

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 5 ips ili 127 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 114 mm Prečnik rolne (max) 58 mm Veličina štampe 104 mm x 3 m Broj stranica do zamene baterije 10000 nalepnica...

BROTHER RJ-4230B

BROTHER RJ-4230B

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 5 ips ili 127 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 114 mm Prečnik rolne (max) 58 mm Veličina štampe 104 mm x 3 m Broj stranica do zamene baterije 10000 nalepnica...

BROTHER RJ-3150

BROTHER RJ-3150

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 5 ips ili 127 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 80 mm Prečnik rolne (max) 66 mm Veličina štampe 72 mm x 1 m Broj stranica do zamene baterije 5300 nalepnica...

BROTHER RJ-3050

BROTHER RJ-3050

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 5 ips ili 127 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 80 mm Prečnik rolne (max) 66 mm Veličina štampe 72 mm x 1 m Broj stranica do zamene baterije 5300 nalepnica...

BROTHER RJ-2150

BROTHER RJ-2150

Rezolucija štampanja 203 dpi Tehnologija štampe Direktna termalna štampa Brzina štampe 6 ips ili 152 mm/sek. Metod ubacivanja papira Rolna Širina rolne (max) 58 mm Prečnik rolne (max) 60 mm Veličina štampe 51 mm x 1 m (nalepnica) / 54 mm x 1 m (račun) Broj stranica do...

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h