PC konekcija Da
Interfejs USB, Serijski, LAN, Wi-Fi, Bluetooth (opciono)
Tastatura
Displej Opciono:
Half size: 15 karaktera x 4 linije
Two-byte karakter: 7 karaktera x 4 linije
Jezik 12
Maks. broj karaktera po liniji Editor Softver
Maks. visina štampanja 32 mm
Rezolucija štampanja 360 dpi
Brzina štampanja 60 mm/sek.
Sekač Automatski
Softver P-touch Editor, Cabel Label Tool, iPrint&Label
CEE specijalni karakteri Da
Fontovi 4 fonta / Editor Softver
Veličina fonta 28 veličina / Editor Softver
Stil štampanja 5 stilova / Editor Softver
Okviri Editor Softver
Simboli 618 / Editor Softver
Štampanje u više linija 17 linija / Editor Softver
Vertikalno štampanje Editor Softver
Ponavljanje štampe Editor Softver (1-999)
Numerisanje Editor Softver (1-999)
Štampanje barkodova Da
Štampanje datuma i vremena Da
Podvučen tekst Da
Pregled pre štampe Editor Softver
Štampanje blokova / Broj blokova Editor Softver
Mod rotiranja & ponavljanja Editor Softver
Programibilna dužina nalepnice Editor Softver
Tip adaptera AD-9100ESA
Tip baterija PA-BT-4000Li (opciono)
Vrsta trake TZe, HGe, HSe, FLe, STe
Širina trake 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
Sadržaj TZe-261 Uzorak (8 m), AC adapter, USB kabl, korisničko uputstvo
Editor Da

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h