PC konekcija
Interfejs Bluetooth
Tastatura
Displej
Jezik
Maks. broj karaktera po liniji Editor Softver
Maks. visina štampanja 9 mm
Rezolucija štampanja 180 dpi
Brzina štampanja 20 mm/sek.
Sekač Manuelno
Softver P-touch Design&Print
CEE specijalni karakteri Editor fonta
Fontovi Editor fonta
Veličina fonta Editor Softver
Stil štampanja Editor Softver
Okviri Editor Softver
Simboli Editor Softver
Štampanje u više linija Editor Softver
Vertikalno štampanje Editor Softver
Inverzno štampanje
Ponavljanje štampe
Numerisanje
Štampanje barkodova
Štampanje datuma i vremena
Podvučen tekst
Pregled pre štampe Editor Softver
Štampanje blokova / Broj blokova
Mod rotiranja & ponavljanja
Programibilna dužina nalepnice Editor Softver
Tip adaptera AD-24ES
Tip baterija AAA x 6 kom.
Vrsta trake TZe
Širina trake 3.5, 6, 9, 12 mm
Sadržaj TZe-231 Uzorak (4 m)
Editor Da

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h