PC konekcija
Interfejs
Tastatura QWERTY
Displej 16 karaktera x 1 linija
Jezik 20
Maks. broj karaktera po liniji 80
Maks. visina štampanja 9 mm
Rezolucija štampanja 180 dpi
Brzina štampanja 20 mm/sek.
Sekač Manuelno
Softver
CEE specijalni karakteri Da
Fontovi 1 font
Veličina fonta 3 veličine
Stil štampanja 10 stilova
Okviri 1 vrsta
Simboli 200
Štampanje u više linija 2 linije
Vertikalno štampanje Da
Inverzno štampanje Da
Ponavljanje štampe Da (1-9)
Numerisanje Da (1-50)
Štampanje barkodova
Štampanje datuma i vremena
Podvučen tekst Da
Pregled pre štampe Da
Štampanje blokova / Broj blokova
Mod rotiranja & ponavljanja Da
Programibilna dužina nalepnice Da
Tip adaptera AD-24ES
Tip baterija AAA x 6 kom.
Vrsta trake TZe, HGe
Širina trake 3.5, 6, 9, 12 mm
Sadržaj TZe-FX221 (8 m), kofer za nošenje, AC adapter, vodič za električare
Editor

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h