PC konekcija
Interfejs
Tastatura QWERTY
Displej 15 karaktera x 3 linije
Jezik 20
Maks. broj karaktera po liniji 80
Maks. visina štampanja 15,8 mm
Rezolucija štampanja 180 dpi
Brzina štampanja 20 mm/sek.
Sekač manuelno
Softver
CEE specijalni karakteri Da
Fontovi 14 fontova
Veličina fonta 7 veličina
Stil štampanja 11 stilova
Okviri 99 vrsta
Simboli 617
Štampanje u više linija 5 linija
Vertikalno štampanje Da
Inverzno štampanje Da
Ponavljanje štampe Da (1-9)
Numerisanje Da (1-9)
Štampanje barkodova Da
Štampanje datuma i vremena
Podvučen tekst Da
Pregled pre štampe Da
Štampanje blokova / Broj blokova
Mod rotiranja & ponavljanja
Programibilna dužina nalepnice Da
Tip adaptera AD-E001
Tip baterija AA x 6 kom.
Vrsta trake TZe
Širina trake 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
Sadržaj TZe-231 Uzorak (4 m)
Editor

 

Digitron ist d.o.o.

Mala pruga 12a
11080 Beograd
Srbija

Kontakt

+381 11 6140 300
showroom@digitron-ist.co.rs

Radno vreme

Pon-Pet: 8 - 16:00h